Bedrijfshal en kantoren Amsterdam Zuid-Oost

Bij het ontwerp voor deze bedrijfshal was een belangrijke eis dat de opslagruimte flexibel indeelbaar moest zijn. Door de gekozen constructie was het mogelijk om een kolomloze ruimte te maken. Het dak hangt in zijn geheel aan de vakwerkconstructie. De constructie is erop berekend dat er in een later stadium nog een segment aangebouwd kan worden. De constructie geeft het gebouw tevens een bijzonder gezicht doordat
deze geheel buiten het gebouw is geplaatst. Hierdoor wordt het krachtenspel zichtbaar gemaakt.

UTILITEITSBOUW


Terug naar het albumoverzicht