Error Error: Unable to read: /home/sepblau2/public_html/uploads/images/woningbouw/woningbouw1A/woningbouw1-1.jpg
Error Error: Unable to read: /home/sepblau2/public_html/uploads/images/woningbouw/woningbouw1A/woningbouw1-2.jpg
Error Error: Unable to read: /home/sepblau2/public_html/uploads/images/woningbouw/woningbouw1A/woningbouw1-3.jpg
Error Error: Unable to read: /home/sepblau2/public_html/uploads/images/woningbouw/woningbouw1A/woningbouw1-4.jpg
Error Error: Unable to read: /home/sepblau2/public_html/uploads/images/woningbouw/woningbouw1A/woningbouw1-5.jpg

Particulier woonhuis 1, Kleine Rieteiland te IJburg

Voor deze woning op het Rieteiland in de nieuwe Amsterdamse uitbreidingswijk IJ-burg, waren al een aantal uitgangspunten door de stedenbouwkundige supervisor van het gebied vastgelegd. Deze zogenaamd 'vrije' kavels liggen naast elkaar en hebben allemaal een gemeenschappelijke bouwmuur met het naastliggende kavel. De invulling tussen deze 26 meter lange muren was min of meer vrij.
De belangrijkste opgave voor ons was om hier een woonhuis te ontwerpen voor een maximaal budget van 1000,-euro per m2, inclusief BTW zonder op de kwaliteit in te leveren. Door te kiezen voor een sober afwerkingniveau maar weloverwogen keuze van de materialen is dit mogelijk gemaakt. De binnenwanden zijn bijvoorbeeld van kalkzandsteen, maar worden als schoonwerk behandeld. De gevels zijn voorzien van stucwerk en krijgen aluminium kozijnen, welke de rankheid van een stalen kozijn benaderen.
De voorgevel wordt door een patio gescheiden van de openbare weg, waar een stalen korf als poort dient. Deze korf zal in de loop van de tijd begroeien en zodoende een transparant groen scherm vormen als buffer naar de woning.


Terug naar het albumoverzicht